PAKALPOJUMI

BŪVNIECĪBAS PROJEKTU PĀRVALDĪBA Laika, kvalitātes un budžeta pārvaldība
Projektēšanas pārvaldība
Līgumu pārvaldība
Iepirkumu pārvaldība
Būvniecības pārvaldība
Defektu novēršana un labošana
Riska analīze un pārvaldība
Stratēģiska projekta analīze un definīcija

BŪVNIECĪBAS KVALITĀTES PĀRVALDĪBA Būvniecības tehniskā uzraudzība
Kvalitātes plānošana un prioritāšu pārraudzība
Dokumentācijas kvalitātes administrēšana
Defektu novēršana un pārvaldība, izmantojot IT tehnoloģijas

PAKALPOJUMI PĒC PIEPRASĪJUMA FIDIC eksperti
Neatkarīgas konsultācijas bankām par klientu kreditēšanu
Telpu ierīkošanas pārraudzība
Tehniskā izpēte
Vērtību inženierija
Būvniecības audits un pārbaude uz vietas
Būves, zemes gabala tehniskais audits, novērtēšana
Inženierkonsultācijas